Regeringen utser Gotland till pilotområde

0:59 min

I dag beslutar regeringen att Gotland ska bli ett pilotområde i omställningen till ett hållbart energisystem.

Därmed följer regeringen Energimyndighetens förslag, som presenterades i en förstudie, i april i år. 

Energimyndigheten får i uppdrag att arbeta för att Gotland går före och visar vägen i omställningen till ett hållbart energisystem, skriver regeringen i ett pressmeddelande. En omställning som kommer att kräva nya tekniska lösningar och affärsmodeller, samt ett regelverk som kan anpassas för den snabba teknikutveckling som behövs.

Tillsammans med relevanta aktörer ska Energimyndigheten därför ta fram en färdplan för hur Gotland kan ställa om till ett hållbart energisystem och arbeta för en regional arena för pilotprojekt där teknik, affärsmodeller och regelverk prövas.

– Gotland har mycket goda förutsättningar för ett hållbart och försörjningssäkert energisystem, säger samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan i pressmeddelandet.