Val

Valvecka på Wargentinsskolan

3:20 min

Det är politik och valtema den här veckan på Wargentinsskola i Östersund.

Under onsdagen hölls en valdebatt mede de politiska partiernas ungdomsförbund, en debatt riktad mot eleverna i årskurs tre som i höst får möjlighet att för första gången rösta.

– Man har fått en mycket klarare bild av vem man ska rösta på i valet, säger Gunnel Sundvik, som läser det samhällsvetenskapliga programmet. 

Speciellt viktigt tycker Gunnel att problemet med psykisk ohälsa bland unga  lyftes upp.

 Cani Mahmoud började fundera över att ändra sitt tidigare beslut om hur hon ska rösta i höst efter att ha lyssnat på debatten.

– Efter att ha hört debatten så ändrade jag åsikt lite grann, så nu är det fifty-fifty, men jag ska gå hem och läsa på lite mer och sen har jag det klart för mig, säger Cani.