Skolverket kräver tillbaka 28 miljoner i statsbidrag från Praktiska gymnasiet

1:59 min

Skolverket har beslutat att kräva tillbaka sammanlagt 28 miljoner i statsbidrag från friskoleföretaget Praktiska. Anledningen är brister i utbildningskontrakten för skolans lärlingsutbildningar.

Beslutet togs efter en granskning av Praktiska gymnasiets användning av statsbidrag för lärlingsutbildningar under läsåret 2016/2017. Myndigheten hittade då brister i över 1000 så kallade utbildningskontrakt.

I vissa fall handlade det om enklare saker, som exempelvis att underskrifter saknades, men i 974 kontrakt saknades uppgifter om vilka delar av utbildningen som skulle genomföras på en arbetsplats och omfattningen på dessa delar.

– Det här kan få stora konsekvenser för eleverna, och det är inte alls säkert att man får den utbildning man har rätt till, säger Andreas Spång, enhetschef på Skolverket.

Skolverket kräver därför tillbaka 28 miljoner av de totalt 109 miljoner som delats ut i statsbidrag för gymnasiala lärlingsutbildningar till Praktiska.

Enligt Andreas Spång är det ovanligt att bidrag krävs tillbaka på grund av aktörer inte levt upp till de krav som ställs. När bidrag krävs tillbaka är det oftast på grund av att skolan inte använt hela bidragsbeloppet.

– Vi har aldrig riktat ett sådant här stort återkrav mot en enskild aktör. Det är ovanligt att vi hittar den här typen av brister.
 
Praktiska ägs i dag av utbildningskoncernen Academedia och kommunikationsdirektör Paula Hammerskog poängterar att de brister som Skolverket pekar är från tiden när Praktiska gymnasiet hade en annan ägare. Därför kan det sannolikt bli en rättslig fråga mellan Academedia och den tidigare ägaren.

Paula Hammerskog säger också att man kommer att se över rutinerna för att se till att kontrakten blir korrekta i framtiden, men man vill samtidigt inleda en dialog med Skolverket för att reda ut och tydliggöra exakt hur kontrakten ska utformas.

– De ska vara korrekta, men vi vill ha en dialog med Skolverket om hur de här kontrakten ska se ut. Det är jätteviktigt, inte minst för eleverna, att man vet vad som gäller, säger Paula Hammerskog.