Bunkeflo kyrka en säkerhetsrisk - kan komma att rivas

3:55 min

För ett år sedan stängdes Bunkeflo kyrka efter att man upptäckt att kyrkans tegelstenar och fog håller på att vittra sönder. Renoveringen beräknas nu bli för dyr och kyrkan kan komma att rivas.

– Det är tegelstenarna som är det största bekymret. Att foga om hade inte varit så omfattande men i och med att vi inte kan vara säkra på att tegelstenarna håller så är det farligt, säger Claes Block, ordförande i Kyrkorådet i Malmö pastorat.

Sedan i juli förra året är kyrkobesökare hänvisade till den mindre Strandkyrkan i Bunkeflostrand för begravningar, dop och bröllop. Men Vintrieborna saknar sin stora kyrka. Bland andra Joakim Hallberg, som är både döpt och gift där.

– Jag är uppväxt med kyrkan. Jag tycker den är jätteviktig. Innan all bebyggelse fanns så har den ju varit ett riktmärke för Bunkeflo och Vintrie.

Under året har fastighetsavdelningen i pastoratet tittat på vad det skulle komma att kosta att renovera kyrkan, berättar Claes Block, ordförande i Kyrkorådet.

– Man har tagit fram en kostnadsplan som ligger mellan 60 och 70 miljoner. Enorma pengar. Bara att renovera fönstren går på 14 miljoner. Utan att föregå ärendet så ser vi ändå inte att det är möjligt.

Under de senaste 18 åren har 95 kyrkor i Sverige tagits ur bruk av olika anledningar. Vissa har sålts vidare till privatpersoner eller andra trossamfund. I Lunds stift, som innefattar Skåne och Blekinge, har sju kyrkor sålts, stängts eller rivits under samma period.
I höst kommer ett definitivt besked om vad som ska hända med kyrkan men Claes Block säger att den förmodligen kommer rivas. I nuläget går den inte att använda till något om den inte renoveras. Rivning är ett alternativ som Vintriebon Joakim Hallberg inte gillar.

– Jag är fruktansvärt arg. Jag tycker det är ett otroligt dumt val. Att man stänger och gör en renovering förstår jag ju självklart men att stänga och sedan kanske riva det låter helt befängt.

Området Hyllie, precis bredvid, håller på att byggas ut och under de kommande åren kommer cirka 25 000 personer ha flyttat in. Det kommer finnas behov av en stor kyrka här, menar ordförande i Vintrie/Bunkeflo Villaförening Monika Mortin.

– Och alla de människorna som vill gå i kyrkan som kommer bo där, då är det ju suveränt att ha den här kyrkan så nära intill. Så det borde ju bli ett uppsving för församlingen. Vi måste ju ha kvar vår kyrka.