Madeleine Järpenstråle får årets Länsfolkhälsopris

Madeleine Järpenstråle, som är skolutvecklare och samordnare på Bessemerskolan i Sandviken, får priset för sitt arbete med jämställdhet och likabehandling på skolan.

Det är Nätverket för strategiskt folkhälsoarbete i Gävleborgs län (NSFG) som utser vem som får Länsfolkhälsopriset.

I motiveringen står bland annat: ”Madelene har arbetat fram en process för likabehandling för att öka elevernas medvetenhet. Bland annat får alla nya elever och all nyanställd personal delta i en likabehandlingsutbildning som Madelene håller i. Det har bidragit till att alla som arbetar på Bessemerskolan har samma grundfilosofi. Det skapar i sin tur en bättre arbetsmiljö och stärker den enskilde individen. Utbildningen baseras på skolans värdegrund och tar upp ämnen som genus, jämställdhet och jämlikhet, normer och normkritik, näthat, diskrimineringsgrunderna samt hedersrelaterat våld och förtryck. Tillsammans med lärare och elevskyddsombud vid varje program gör Madelene årligen en kartläggning om diskriminering och trakasserier. Utifrån resultatet av kartläggningen skrivs därefter en likabehandlingsplan för varje enskilt program”.