Vill ha fyra spår Stockholm - Uppsala

0:47 min

Som en del i den nationella planen för investeringar i infrastruktur vill regeringen att hela järnvägssträckan mellan Stockholm och Uppsala ska byggas ut till fyra spår.

Bygget ska inledas 2024 och pågå i drygt fem år. Den sträcka det gäller är 23 kilometer från länsgränsen mellan Stockholm och Uppsala till Uppsala central.

I projektet ingår också två nya stationer, i södra Uppsala samt norr om Knivsta.

Vice statsminister Isabella Lövin säger att satsningen är nödvändig.

– Det är viktigt att människor ska kunna pendla och resa på ett klimatsmart sätt. Och vi ser ju att det varit alldeles för liten kapacitet på de här sträckorna mellan Stockholms län och Uppsala. Så för att göra det enklare för alla dem som bor i regionen och möjliggöra för fler att bo i regionen.

– Vi kan också se att det här kan leda till att vi kommer kunna bygga fler bostäder i regionen. Mellan 50 000 och 100 000 är potentialen, säger Isabella Lövin.