Val 2018

Medlemsras för MP i länet

1:57 min

Sedan valet 2014 har Miljöpartiet i Jönköpings län tappat var tredje medlem. Men nu har kurvan vänt uppåt igen.

I samband med valet 2014 hade Miljöpartiet i Jönköpings län 469 medlemmar. Vid det senaste årsskiftet var medlemsantalet nere i 267, en minskning med cirka 40 procent.

Kerstin Lindberg som är ordförande för partiet i länet, ser två förklaringar till medlemstappet. Dels tror hon att de interna stridigheterna inom lokalavdelningen i Jönköpings kommun för några år sedan, skrämde bort medlemmar och dels tror hon kompromissandet inom regeringen har kostat på.

– Miljöpartiet fick nästan lite hybris när vi kom in i regeringen. Jag tror att vi hade väldigt höga förväntningar att nu ska vi få igenom allting, så blev det inte och det skapade frustration, säger Kerstin Lindberg.

Men nu pekar kurvorna uppåt igen. Sedan i våras har MP fått ett 50-tal nya medlemmar.

Källa: Intern statistik från Miljöpartiet Jönköpings län