Roxen sjunker snabbt

1:46 min

Vattennivån i Roxen har sjunkit drastiskt i maj. Snart kan båtar få problem precis som förra året. Men vatten från Vättern ska rädda situationen.

Under maj månad sjönk Roxens vattennivå med drygt tre decimeter.

– Det är brant neråt och det går ganska fort, säger Marcus Bennstam som är energistrateg på Tekniska verken och jobbar med vattenregleringen

Det torra varma vädret gör att vattent i sjöar och även i havet avdunstar. Och det är inga små mångder vatten som försvinner från vattenytorna.

– Förra veckan var det ungefär nio kubikmeter per sekund till Roxen som försvann i avdunstning.

Sjön Roxen mellan Linköping och Norrköping satte förra året stopp för större turbåtar på Göta kanal på grund av det grunda vattnet. Vattendomen för sjön som påverkar även Göta kanal och Vättern än nu inne hos mark- och miljödomstolen för eventuell prövning.

Men det finns möjlighet för Tekniska verken att använda Vättern för att höja vattennivån i Roxen och den möjligheten tänker man använda, säger Marcus Bennstam.

I Linköpings selgelbåtshamn funderar seglarna Ulf Dahlström och Håkan Lindhe på hur det ska bli med farbarheten in till vinterhamnen i höst.