21 miljoner till musikprojekt

3:18 min

Forskningsprojektet Music Ecosystems Inner Scandinavia (MECO) ska stärka musikbranschen i inre Skandinavien.

Karin Fast är lektor i Medie- och kommunikationsvetenskap vid Karlstads universitet och projektledare för MECO i Sverige. Hon är projektledare under de tre år som projektet pågår. Tanken är att behovet först ska kartläggas och sedan ska resurser fördelas. Ett av målen är att göra musikupplevelser tillgängliga för alla. Karin Fast menar att musikutövande och musikkonsumerande är viktigt för en region.

– Vi vill bland annat lägga till ett tredje år på en av utbildningarna vid Ingesunds musikhögskola, berättar Karin.

Karlstads universitet, norska Høgskolen i Innlandet och Studiefrämjandet ska samarbeta i projektet.

– Vi har en del i projektet där vi har en labverksamhet för att utveckla musikbranchen, berättar Karin.