Engelska skolan: Vi sätter inte glädjebetyg

3:59 min

Friskolor sätter genomgående högre betyg än kommunala, enligt en ny rapport. Engelska skolan ligger i topp när det kommer till generös betygsättning, men skolan i Sundsvall menar att eleverna får de betyg de förtjänar.

Jonas Vlachos, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet, har jämfört betygsättning utifrån vad eleverna på alla skolor i Sverige presterat på nationella prov åren 2013 till 2016. Han har utgått från matte som en referens, som han menar visar på elevernas allmänna ambitionsnivå och kunskapsnivå.

– Jag har jämfört två skolor, en friskola och en kommunalskola, som har liknade resultat på nationella proven i matte. Sedan har jag kollat jag betygen i hemkunskap på de skolorna. Då hittade jag att eleverna på friskolorna, framförallt Engelska skolan och Kunskapsskolan, fått bättre betyg i hemkunskap, säger Jonas Vlachos.

Petra Håkansson, biträdande rektor på Engelska skolan i Sundsvall, håller inte med om resultatet.

– Jag kan bara svara för hur det är på vår skola i Sundsvall. Om man tittar på Skolverkets statistik över korrelation mellan betyg och nationella prov så ligger vi bra till, säger hon.

Kan det inte vara så att ni ger högre betyg i andra ämnen?

– Vi har många olika tillvägagångssätt för att följa upp betygen, bland annat genom sambedömning. Lärarna sitter tillsammans och gör bedömningarna.