"Åldersbedömning en användbar metod"

1:49 min

Magnetkameraundersökning är en användbar metod för att bedöma åldern på pojkar, bedömer Socialstyrelsen. För flickor är osäkerheten däremot större, enligt den studie som genomförts på uppdrag av myndigheten.

Tillförlitligheten är betydligt lägre för flickor än för pojkar, slår Socialstyrelsen fast. Det förklaras av att benmognaden sker tidigare hos flickor än hos pojkar.

Studien har genomförts på 938 ungdomar, 465 pojkar och 473 flickor, i åldrarna 14—21 år som är födda i Sverige. 400 av dem deltog dessutom i en studie där man analyserade bara tillväxtzonen i knäleden.

Ingen av de som deltog i presskonferensen vill säga något om ifall Rättsmedicinalverket bör ompröva sina metoder.

– Vi har inte gjort någon direkt jämförelse mellan de båda metoderna. Bägge delmetoderna är bra och användbara metoder för att göra medicinska åldersbedömningar, säger Lars-Torsten Larsson som är avdelningschef på Socialstyrelsen.

I drygt ett år har Rättsmedicinalverket (RMV) genomfört medicinska åldersbedömningar på ensamkommande asylsökande. Hittills har drygt 9 600 personer bedömts, och av dessa har 83 procent bedömts vara över 18 år.

Metoderna för att fastställa ålder är två; röntgenundersökning av visdomständer samt undersökning av knäleden med hjälp av magnetkamera.

Men undersökningarna har fått kritik för att vara varken rättssäkra eller träffsäkra. Särskilt har kritikerna, däribland läkare på RMV i Uppsala, slagit ned på metoden med röntgen av knäleden där de menat att felmarginalen för bedömningarna är större än vad som angivits av RMV.

Verket har dock försvarat metoderna och inte sett någon anledning att ändra på dem.

Studien som presenteras i dag har haft i uppdrag att fördjupa kunskapen kring just magnetkameraundersökningar. Om metoden är vetenskaplig, tillförlitlig och etisk, men också om RMV:s metoder skulle kunna kompletteras på något sätt.