Vill ha besked om fibernätet

1:42 min

Ett längre internetavbrott i april fick Simrishamns kommun att skriva till IP Only - som nu lovar att åtgärd är på gång.

En avgrävd kabel som gjorde att många i Simrishamnsområdet blev utan internet i upp mot 30 timmar slutet av april, och en oro för utbyggnaden av fibernätet på landsbygden  gjorde att kommunalrådet Karl-Erik Olsson och bredbandssamordnaren Anders Nyman fattade pennan tidigare i maj.

I en skrivelse till IP Only undrade de bland annat när ett robust fibernät med redudans, en slags reservlösning, är på plats.

Nu har svaret från IP Only kommit. Där gör företaget klart att åtgärder är på gång för att undvika ett liknande långt avbrott på stadsnätsförbindelserna i framtiden.

- Designen är klar och kommer att installerats och det kommer att ske inom två månader, säger Niclas Karnhill, presschef på IP Only.

Han beklagar att det tog tid att avhjälpa felet, som enligt honom var komplicerat eftersom de hyr den aktuella förbindelsen och för att avbrottet skedde i samband med ett järnvägsbygge.


Simrishamns kommun har ett samverkansavtal med IP Only och är alltså även orolig för att utbyggnaden av fibernätet på landsbygden, särskilt i Hammenhögsprojektet, i kommunens södra del, verkar ha stannat av. Särskilt sura var man över att IP Only inte kommunicerat tydligare, berättar Anders Nyman, kommunens bredbandssamordnare.

Vi arbetar mer i etapper nu än tidigare, vilket gör att vi får ökad kontroll.

IP Only är en av landets stora aktörer när det gäller att bygga ut fiber på landsbygden och aktiv i 26 av Skånes 33 kommuner. I sitt svarsbrev till Simrishamns kommun håller företaget med om att kommunikationen varit bristfällig. De förklarar också att de tidigare i år haft en paus i själva grävandet för fiber i bland annat Simrishamnsområdet. Orsaken var dels blöta marker och tjäle, dels att de ville se över kvalitén och göra ett omtag, enligt presschefen Niclas Karnhill. Bland annat har de omorganiserat och bytt arbetssätt.

 - Det vill säga att vi arbetar mer i etapper nu än tidigare, vilket gör att vi får ökad kontroll, säger han.

Även företagets kundtjänst har förstärkts, för att förbättra informationen, berättar han.


Företagets vd Frida Westerberg beskriver i svarsbrevet till kommun vilka utmaningar det generellt finns med att bygga ut fiber på landsbygden, som exempelvis alla privata markavtal som behövs, tillstånd från Trafikverket, långa avstånd och markförhållanden, men också att koordinera en stora mängd entrepenörer, och se till att exempelvis återställandet efter grävningar blir bra.

 - Att skala upp, att få till en bred utbyggnad i väldigt hög takt kräver mycket stor koordinering och styrning av entreprenörer. Något vi underskattade, skriver hon.

Enligt presschefen Niclas Karnhill är grävandet för fiber nu åter igång efter den paus som varit i Simrishamnsområdet och på flera andra håll. Han poängterar också att pausen inte innebär att de bygger mindre i år.

 - Vi kommer att öka successivt. Vi har redan ökat rejält nu under andra kvartalet och vi kommer att öka ännu mer under tredje kvartalet, säger han.