Tyskland reagerar starkt på tullarna

2:09 min

I exportlandet Tyskland fördöms de amerikanska handelstullarna som nu träder i kraft. Men kommentarerna är också ansträngt återhållsamma för att inte elda på motsättningarna.

Det man befarar mest av allt är en upptrappning som kan drabba bilindustrin.

– Vi manar till besinning inför EU:s svar på de amerikanska tullarna, sa en talesperson för den tyska industrins intresseorganisation BDI.

Lika väntat som beskedet var att USA inför de aviserade tullarna på stål- och aluminium, lika befarat var beslutet som här ses som den första rundan i en potentiell konfliktspiral som skulle drabba Tyskland särskilt hårt om Donald Trump också driver igenom sitt hot om tullar på bilar.

Enligt beräkningar från den ansedda ekonomiska tankesmedjan Ifo skulle det dra ned BNP med fem miljarder euro och minska tillväxten med en kvarts procentenhet. Det skulle innebära kännbara konsekvenser för den tyska ekonomin och arbetsmarknaden, som också skulle sprida sig över EU.

Det spekuleras i motsättningar mellan Frankrike, som nu vill agera snabbt med tuffare motåtgärder, och Tyskland som vill gå mer varsamt fram för att i möjligaste undvika en upptrappning. Men näringslivsminister Peter Altmaier betonade att enigheten inom den europeiska unionen snarare stärkts.
 
– Vi kommer att agera gemensamt och beslutsamt. Den tyska regeringen kämpar för tyska och europeiska arbetsplatser, för fri handel och öppna marknader, fortsatte Altmaier, som kallade den amerikanska tullarna rättsvidriga.

Han underströk att de transatlantiska relationerna fortsätter att vara utomordentligt viktiga oavsett vem som styr i respektive land och oberoende av enskilda åtgärder. Men förhållandet måste bygga på samförstånd och ömsesidig respekt för överenskommelser.

– Därför kommer vi att verka för att detta ensidiga beslut inte blir till en vändpunkt, utan kan tänkas över och hävas under kommande månader, sa den tyske näringslivsministern.