Fridolin hade helt rätt om Trump-jämförelse men nu har M ändrat sig

1:48 min

I höstas ville Moderaterna minska Naturvårdsverkets anslag med 188 miljoner kronor vilket motsvarar 32 procent.

Donald Trump har föreslagit nedskärningar på 30 respektive 33 procent på den amerikanska miljömyndigheten, EPA.

Men opublicerade dokument från Moderaterna visar att partiet inte längre vill dra ner så mycket på Naturvårdsverket.

Påstående:

”Ulf Kristerssons nedskärningar på Naturvårdsverket är faktiskt lika stora som de nedskärningar Donald Trump vill göra på den amerikanska miljömyndigheten.”

- av språkrör Gustav Fridolin i sitt inledningstal på Miljöpartiets kongress den 25 maj 

Betyg: Delvis Sant

I Moderaternas budgetförslag från i oktober i fjol ville partiet minska anslagen till Naturvårdsverket med 188 miljoner jämfört med regeringens nivå.

Regeringen anslog 591 miljoner kronor till Naturvårdsverket i sin höstbudget för 2018. I Moderaternas skuggbudget fick verket 403 miljoner kronor. Det motsvarar en minskning med 32 procent jämfört med de regeringens förslag.

Trumps nedskärning av EPA

I USA har president Trump minskat anslagen till Environmental Protection Agency, EPA. När Trump tillträdde var EPA:s anslag 8,2 miljarder dollar. Trump föreslog en nedskärning med 30 procent, till 5,7 miljarder dollar. Förslaget gick inte igenom kongressen och efter förhandlingar fick EPA 8,0 miljarder 2018.

Inför 2019 ville Trump minska EPA:s anslag till 5,4 miljarder dollar vilket motsvarar en sänkning med 33 procent jämfört med 2018 års nivå. Inte heller det förslaget gick igenom.

Gustav Fridolin hade alltså rätt när hade sade att Ulf Kristerssons/Moderaternas nedskärningar på Naturvårdsverket är lika stora som de som Trump vill göra på EPA, räknat i procent.

Moderaternas förslag i våras

Den andra maj i år presenterade Moderaterna sin vårbudgetmotion. Där nämns inte Naturvårdsverket. Det står bara att ”de effektiviseringar som föreslogs i Moderaternas budgetmotion hösten 2017 vad gäller UO20 och UO23 följs upp”. Inget tyder på att de ökar sitt anslag till Naturvårdsverket jämfört med höstbudgetmotionen.

Men Andreas Hamrin på Moderaternas presstjänst berättar för Ekot att de i sin vårbudgetmotion ändrade besparingen på Naturvårdsverket från -188 till -50 miljoner kronor. Det framgår alltså inte av budgetmotionen men Andreas Hamrin skickar ett internt arbetsdokument där förändringen framgår.

Han skriver att dokumentet ”inte är avsett för publicering” och det har inte publicerats tidigare. Moderaterna har inte heller tagit upp ändringen i miljö- och jordbruksutskottet eller på annat sätt kommunicerat förändringen mellan höst- och vårbudget till allmänheten.

När Gustav Fridolin gjorde sitt uttalande kunde han alltså inte veta att Moderaterna ändrat sitt förslag mellan höst- och vårbudgeten, vilket Andreas Hamrin på Moderaterna medger:

– Att den korrekta siffran efter vårbudgeten är -50 miljoner till Naturvårdsverket är dock i ärlighetens namn svårt för Miljöpartiet att veta eftersom, som vi förklarat tidigare, vårbudgeten inte är lika detaljerad som höstbudgeten, skriver Andreas Hamrin i ett mejl till Ekot.

Satsning på havsmiljö

Vidare hävdar Moderaterna att de i höstbudgeten i själva verket inte minskade anslaget med 188 miljoner kronor utan med 110 miljoner.

I regeringens anslag till Naturvårdsverket i höstbudgeten ingick en satsning på 78 miljoner kronor ”för att minska de negativa miljöeffekterna från plast som finns i hav och natur och för att undvika att ännu mer plast hamnar där”. Det kan man läsa i miljö- och jordbruksutskottets betänkande.

Moderaterna säger till Ekot att de flyttade havssatsningen från Naturvårdsverkets anslag till anslaget ”Havs- och vattenmiljö” där pengarna ska delas ut via så kallade LOVA-bidrag. Själva ramanslaget till Naturvårdsverket var därför bara 110 miljoner kronor mindre i Moderaternas förslag jämfört med regeringens, enligt Moderaternas resonemang.

Men anslaget till ”Havs- och vattenmiljö” ska inte gå specifikt till att minska miljöeffekterna av plast i hav och natur. I Moderaternas budgetmotion står att satsningen ska gå till att möta utmaningar som "övergödning, marint skräp, försurning och föroreningar". Det står inte heller att minskningen av Naturvårdsverkets anslag ska kompenseras av satsningen på havs- och vattenmiljö. 

Sven Elander som är planeringschef för Isabella Lövin på Miljöpartiet skriver i ett mejl till Ekot:

– Det går inte att försvara en minskning till en myndighet genom en höjning till en annan.

I sin höstbudgetmotion skär Moderaterna även ner på andra miljöanslag som Naturvårdsverket administrerar. Ramanslaget som heter ”Miljöövervakning” skär Moderaterna ner med 87 miljoner och ”Elcykelpremien” skär de ner med 350 miljoner kronor.

Enligt Moderaternas argumentation skulle man även kunna räkna in de sänkningarna när man redogör för hur mycket partiet vill dra ner på Naturvårdsverket.      

Men tittar man bara på anslaget ”Naturvårdsverket” i Moderaternas höstbudgetmotion står det alltså att det ska minska med 188 miljoner kronor.

-31 procent till miljö- och naturvård

Om man tittar på hela utgiftsområde 20 (allmän miljö- och naturvård) i Moderaternas höstbudget framgår att de vill höja stöden till bland annat internationella klimatinvesteringar och miljöforskning men på flera punkter gör de alltså stora nedskärningar.

Totalt vill de skära ner på utgiftsområdet med 3,3 miljarder kronor vilket motsvarar en minskning med 31 procent jämfört med regeringens förslag. Sven Elander på Miljöpartiet skriver till Ekot:

– Vårt påstående om att Moderaterna vill skära ner lika mycket som Trump gällde anslaget till själva myndigheten, det anslag som i budgeten heter just ”Naturvårdsverket”. Men den gäller även miljöbudgeten som helhet (där många av anslagen går via Naturvårdsverket). Detta står vi fast vid.

EPA större än Naturvårdsverket

EPA är den amerikanska motsvarigheten till svenska Naturvårdsverket. Det finns organisatoriska skillnader mellan myndigheterna men båda ansvarar för frågor som klimat och luft, mark, kretslopp och avfall, miljöövervakning och miljöforskning.

EPA är större än Naturvårdsverket, också om man tar hänsyn till ländernas ekonomier. EPA:s nuvarande budget är över 70 miljarder kronor per år, jämfört med Naturvårdsverkets ca 0,6 miljarder kronor. USA:s BNP är 36 gånger större än Sveriges men EPA:s budget är 140 gånger större än Naturvårdsverkets.

Slutsats

Enligt Moderaternas höstbudgetmotion stämmer det att Moderaternas/Ulf Kristerssons nedskärningar på Naturvårdsverket är lika stora som de nedskärningar som Donald Trump vill göra på den amerikanska miljömyndigheten, räknat i procent.

Utifrån den information Fridolin hade när han gjorde sitt uttalande kan man argumentera för att betyget borde vara Helt sant. 

Men efter att Moderaterna ändrat sitt förslag stämmer inte längre påståendet. Betyget blir därför Delvis sant.

KÄLLOR:

Moderaternas höstbudgetmotion 2018/2019

Regeringens höstbudget 2018/2019, utgiftsområde 20

EPA:s budget 2018

EPA:s budget 2019

Den amerikanska regeringens budgetförslag 2019

Moderaternas vårbudgetmotion 2018

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

LOVA-bidrag

Världsbankens lista över länders BNP