Skolmiljö

Miljonsatsning på elevernas utemiljö i Strömsund

1:24 min

Rektorn på Hedenvindskolan i Strömsund räknade ut att eleverna bara kunde gunga fem minuter var - var fjärde vecka. Nu ska skolgården göras om.

Hedenvindskolan i Strömsund ska få ett välbehövligt lyft.

Skolans rektor Fredrik Jonsson har lyckats få loss 1,4 miljoner kronor från kommunen och Boverket för att skapa mer utrymme för rörelse och lek för barnen.

– Argumentet om att barnen bara kan gunga fem minuter var fjärde vecka slog nog an hos politikerna och då började processen att få loss pengar till skolombyggnaden, säger han.