Sexton- och sjuttonåringar kommer i kläm

2:30 min

När Kuststaden köpte fastigheterna Bogen och Stäven 1 av Gotlandshem meddelade man att det skulle gå att få med sig sina gamla ködagar in i det nya kösystemet. Men inte för de under 18.

– En sextonåring i dag har inte rätt att teckna huskontrakt, du behöver vara 18 år. Så därför har vi den policyn att om vi har en kö vill vi kunna erbjuda lägenhet och teckna kontrakt. Man står inte i kö bara för att ackumulera tid, säger Magnus Johansson, Kustadens VD.

Hos Gotlandshem kan man ställa sig i kö redan vid 16 års ålder, men vill man nu ställa sig även i Kustadens kö så måste man fyllt 18, vilket gör att många 16- och 17åringar kommer i kläm.