Regeringen missnöjd med studiestartsstöd

2:21 min

Regeringen är missnöjd med att så få tagit del av den satsning på ett särskilt, högre, studiebidrag som skulle få arbetslösa med kort utbildning att börja studera.

– Vi är absolut inte nöjda, vi vill säkerställa att det här stödet kommer till användning på arbetsmarknaden så helt nöjd det kan man inte vara när volymerna inte är större än vad de är, säger Anna Ekström (s), gymnasie- och kunskapslyftsminister.

Syftet med studiestartsstödet är att få personer som varit arbetslösa en längre tid och som saknar en gymnasieexamen att börja studera. Bidraget är som mest på 8600 kronor i månaden och ges för grundskole- och gymnasiestudier i upp till ett år.

Stödet infördes i juli förra året och för år 2017 hade regeringen budgeterat för 5000 platser, men endast 850 personer fick då studiestartsstöd.

Det är kommunerna som tillsammans med Arbetsförmedling ansvarar för arbetet med att få personer att söka stödet. Och på Sveriges kommuner och landsting tror man att de låga volymerna är ett tecken på att regeringen varit överoptimistisk.

– Ja det tror jag att det är. Det tar dels lång tid att implementera, dels är det lätt att underskatta svårigheterna med att motivera människor som varit sjuka, suttit i fängelse, varit långt ifrån arbete under lång tid, att motivera dem att gå i skolan, säger Per-Arne Andersson är avdelningschef på SKL.

Av årets budget har det hittills beviljats studiestartsstöd motsvarande 17 procent. Regeringen har avsatt pengar som uppskattas räcka till 15-20 tusen personer i år, men i Arbetsförmedlingens prognos räknar man endast med att ungefär 6500 personer kommer ta del av stödet i år.

Kommer ni nå målen för i år?

– Det återstår att se, det är mycket som spelar in. Med den här väldigt goda arbetsmarknaden vi har just nu så har de som står långt ifrån arbetsmarknaden en ovanligt god chans att att få jobb. Det gör ju att det blir lite tuffare att nå målen, säger Anna Ekström (s), gymnasie- och kunskapslyftsminister.