Klartecken för sjukhusbygge i Sala

0:37 min

Planeringen för att bygga en ny sjukhusbyggnad i Sala kan gå vidare efter att detaljplanen för området nu vunnit laga kraft.

Den nya sjukhusbyggnaden ska ligga intill vårdcentralen och ha en vårdavdelning med 20 platser, plus fyra mellanvårdsplatser som Sala kommun kan utnyttja.

Mellanvårdsplatserna är för patienter som inte längre behöver akut vård, men inte är tillräckligt friska för att skickas hem.

Nästa år räknar man med att börja bygga den nya sjukhusbyggnaden.