Hör de olika varningslarmen som bara används i skarpt läge

2:13 min

Har du koll på de olika varningsignalerna som kan sändas ut i händelse av kris eller krig?

En gång per kvartal testas varningssystemet i Sverige, detta görs genom signalen "Viktigt meddelande till allmänheten" (VMA). En signal på 7 sekunder följt av 14 sekunder tystnad. Men här är signalerna som aldrig använts i Sverige.

Viktigt meddelande till allmänheten (VMA)

VMA är signalen som hörs en gång per kvartal, det är den enda signalen som testas regelbundet. Det är 7 sekunder ljud med 14 sekunder uppehåll som spelas i några minuter.  Signalen  används vid krissituationer – till exempel vid utsläpp av farliga ämnen, bränder med explosionsrisk. Om man hör signalen ska man slå på Sveriges radio P4 för att få mer information. 

Beredskapslarm

Beredskapslarmet har aldrig använts i modern tid. Det är en signal på 30 sekunder följt av 14 sekunder uppehåll. Signalen spelas under närmare 10 minuter. Signalen används av regeringen för att varna för att Sverige är i krig eller krigsfara. Om du hör signalen ska du omedelbart gå inomhus och
lyssna på Sveriges Radio P4. Förbered dig på att kunna lämna bostaden med det allra viktigaste, varma kläder, något att äta och dricka samt id handlingar. 

Flyglarmet

Flyglarmet är en korta stötar som varar i ungefär en minut. Det är ett larm som varnar för bombplan och flygöverfall. När man hör signalen ska man omedelbart söka sig till närmaste skyddsrum. Om man inte hittar ett skyddsrum ska man försöka hitta en källare.

Lyssna på de olika larmen ovan i klippet.