Vill leta metaller på Österlen

Ett företag har lämnat in en ansökan om att leta efter bland annat metallerna vanadin och uran i alunskiffer på tre olika platser på Österlen.

Vanadin används framför allt i moderna mobiltelefoner.

Det är det brittiska företaget Scandivanadium som vill genomföra provborrningnar och markundersökningar.