Brister i arbetsmiljö för bemanningsanställda

2:16 min

Det finns stora brister i arbetsmiljön för den personal som hyrs ut till olika arbetsplatser, så kallad bemanningspersonal. Det visar en ny stor granskning som gjorts av Arbetsmiljöverket.

Iriz Wik, som tidigare var bemanningsanställd, skadades häromåret när hon föll från hög höjd.

– Jag har ju blivit begränsad, för jag kan inte ta vilket jobb som helst som är statiskt eller monotont. Så då blir jag begränsad i arbetslivet. Det är domningar, nervsmärtor och värk, säger Iriz Wik.

Iriz Wik från Karlstad var häromåret uthyrd till ett företag i byggbranschen och skulle en morgon packa in en tre meter hög byggmodul med plast.

Hon stod på en hög ställning med hjul. Men hjulen var inte låsbara och plötsligt välte ställningen bakåt och Iriz föll handlöst mot marken.

– Och så blev jag förd med ambulansen till Karlstad. Det är ju inget kul för mig som var så pass ung när det hände. Min hobby är ju att styrketräna. Jag har inte fått lägga det helt åt sidan, men jag kan inte utföra det jag vill. Så det är väldigt tråkigt, säger hon.

En person som arbetar inom bemanningsbranschen i Sverige löper dubbelt så stor risk att skadas på jobbet än anställda i alla branscher.

Mellan 2011 och 2015 skadades 13 personer per tusen anställda i den här branschen, att jämföra med sju arbetsskador per tusen anställda inom samtliga branscher.

Nu har Arbetsmiljöverket granskat 880 arbetsställen i Sverige där bemanningspersonal finns - i närmare 1000 inspektioner. De har tittat på både de företag som hyr ut personal och de som hyr in. Drygt sex av tio företag, på båda sidor, får nu hemläxa.

Heli Aarnipuro, nationell samordnare för den här granskningen, berättar om vilka brister kundföretagen, det vill säga de företag som hyr in personal, typiskt sett har.

– Det har funnits flera brister i kundföretagens rutiner för introduktion. Det finns brister också i arbetsledarnas och ledningens kunskaper om vad som till exempel gäller vid en inhyrningssituation. Vilket ansvar har man egentligen för de konsulter som jobbar på företaget, säger Heli Aarnipuro.

Bemanningsföretagen däremot ska åtgärda brister i samarbetet med de företag som hyr in personal, säger Heli Aarnipuro. De måste bli bättre på att föra samtal och påpeka vikten av arbetsmiljöfrågor för sina bemanningsanställda när de väl hyrs ut.

De vanligaste arbetsskadorna för bamanningspersonal sker i samband med att de hanterar kniv, kör truck, arbetar med pallar och förpackningar, enligt Arbetsmiljöverket.

För Iriz Wik, som skadade armen på jobbet när hon skulle packa in en hög byggmpodul med plast, så har vägen tillbaka varit tuff. Hon tycker att det finns en hel del att förbättra på arbetsplatserna.

– Det är väl först och främst att följa reglerna. Och sen så klart berätta hur man ska göra, förklara hur man ska utföra jobbet och vilka grejer man ska använda. Men främst följa reglerna, säger Iriz Wik.