Svårt för Örebro kommun att få bort störande fåglar

1:27 min

Trots många anmälningar om måsar och kajor som smutsar ner och är aggressiva får Örebro kommun vänta med att ta itu med fågelproblemen.

Mellan april och juli är fåglarnas bon fredade vilket gör att varken husägare eller kommunen får störa Örebros fåglar.

– Människan behöver ha en stor acceptans för fåglar, de finns i vår närhet och de var här först på ett sätt, säger Anders Ringqvist, enhetschef på miljökontoret.

Undantaget är om fåglar visar på ett sjukligt beteende eller till exempel lagt ett bo som blockerar en ventilation då skyddsjakt kan bedrivas.

– Det är mycket ovanligt, det händer nästan aldrig, säger Anders Ringqvist.