Lättare information på hemsidor för myndigheter och kommuner

2:11 min

Kommuner och myndigheter har blivit bättre på att ha information  som är lätt att förstå. Bland annat beror det på att fler använder filmer på sina hemsidor.

Det säger Susanna Laurin på företaget Funka:
 – Vi vet att bilder och illustrationer och filmer och även ljud, uppläst tal, är en stor hjälp för många människor som har svårt att läsa långa krångliga texter.

Nu har företaget Funka undersökt hur lätt det är att förstå hemsidor på kommuner, landsting och myndigheter.

Förra året var det 20 procent som helt struntade i att ha lättbegriplig information jämfört med bara 9 procent i år. Funkas undersökning visar alltså att det har blivit fler kommuner, landsting och myndigheter som åtminstone gör någonting för att få ut mer lättbegriplig information. Sedan vad man gör kan vara olika.

Uppläst information

 Ett annat sätt kan vara uppläst text: 
– Fler och fler som använder uppläsande hjälpmedel, alltså som har en tjänst som gör att om du klickar på en knapp på webben, så kan texten bli uppläst för dig. Det kan ju vara jättebra för många som har svårt att läsa, men samtidigt så blir det ju inte lättare text för att den blir uppläst. Det kan ju vara lättare att förstå, men om texten i sig är väldigt väldigt svår, då hjälper ju inte ett sånt här verktyg. Så man kanske kan säga att en trend är att fler och fler försöker använda tekniken för att hjälpa till.

För att skriva texter som är lättare att förstå finns det två olika metoder,  den ena kallas "lättläst" och den andra "klarspråk". Metoden lättläst är den som förenklar texterna allra mest. Idag är det lite färre kommuner och myndigheter som har lättläst text.

Klarspråk är en annan metod där texten mer liknar en vanlig text. Och där kan man istället se en ganska stor ökning, säger Susanna Laurin på Funka:
– Vi ser att fler jobbar med klarspråk, och det tycker vi är bra, för det är ju en av de viktigaste sakerna.