Åre kommun vill ha en hemsida som man förstår

1:22 min

Vi på Klartext har tidigare berättat att kommuner och myndigheter har blivit bättre på att ge information som är lätt att förstå.

Bland annat kan det vara lättlästa texter eller filmer som förklarar svåra saker. En kommun som har arbetat mycket med just sina hemsidor är Åre kommun i Jämtland. Linn Nordlund gör allt informationsmaterial på deras hemsida.

– Den som har svårast att förstå, måste ju såklart förstå våra texter. Så vi har jobbat mycket internt hur man uttrycker sig och hur man skriver. Hur man gör saker begripliga - att akta sig för förkortningar, göra korta texter och börja med det som är relevant - att vårat språk och våra uttryck och våra begrepp är ju inte självklara alltid.

Enkelt språk

Sedan år 2009 finns det även en Språklag. Den säger att "språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt."

Åre kommun har ingen plan på hur de ska göra, men är måna om att alla på arbetsplatsen alltid ska komma ihåg hur informationen berättas.

– Att alltid se till att ha en mottagare som förstår våra budskap. Film och bilder är ju alltid lättare att ta åt sig än skriven text, oavsett vilken nivå man har av förståelse.