3,6 miljarder investeras i Ostkustbanan

1:43 min

Regeringen utökar satsningarna på dubbelspårsutbyggnaden längs Ostkustbanan norr om Gävle och halvvägs mot Söderhamn.

Den sträcka som regeringen satsar 3,6 miljarder kronor på är från Gävle och norrut till en plats som kallas Kringlan. Den ligger mellan Bergby och Axmarby. 

Satsningen är nödvändig menar biträdande finansminister Per Bolund, Miljöpartiet. 

– Den här sträckan har dålig hastighet och kapacitet. När vi ökar kapaciteten här kan vi resa sträckan snabbare hela vägen, säger Per Bolund.