Forskare: "Ungas psykiska ohälsa har inte ökat"

1:14 min

Nu ifrågasätts att ungas psykiska ohälsa i Sverige skulle ha ökat under 2000-talet. Experten Sven Bremberg hävdar att nya studier inte stödjer Folkhälsomyndighetens och Socialstyrelsens tidigare larm.

– Den samlade bilden av kunskapsläget är att det inte har hänt något efter år 2000. Däremot är det ju väldigt mycket mer vård som unga människor får för psykiska besvär i dag, jämfört med hur det var för tio år sedan, säger Sven Bremberg som är docent i socialmedicin vid Karolinska institutet.
 
Sven Bremberg är en av Sveriges främsta forskare på ungas psykiska hälsa och används av Folkhälsomyndigheten som expert. 

Nya studier med vetenskapligt publicerad statistik stödjer inte att det skulle vara fler unga i dag som har depression, psykos eller mår psykiskt dåligt i Sverige än vid millennieskiftet, anser Bremberg.

Även organisationen Mind som förebygger psykisk ohälsa och självmord har i en ny rapport i samarbete med Länsförsäkringar och Högskolan Gävle kommit fram till att den psykiska ohälsan bland unga i Sverige inte verkat öka under 2000-talet.
 
– Det är till stor del ett missförstånd. Överlag så ökar inte psykiska ohälsa hos unga. Därmed inte sagt att det inte finns mycket allvarliga och brådskande problem förknippade med ungas psykiska ohälsa som måste lösas, enligt Johanna Wester på Mind.
 
Det finns en alarmism kring ungas ökande psykisk ohälsa som riskerar att fördela resurser åt fel håll, från stöd i skolan till mer psykvård, anser Mind, och får medhåll av Sven Bremberg.

Socialstyrelsen säger att man vill sätta sig in i invändningarna innan man svarar.

Folkhälsomyndigheten kommenterar skriftligt att deras undersökning verkligen visar på en fördubbling hos högstadieelever av symptom som är tecken på psykisk ohälsa sedan mitten av 80-talet.

Myndigheten pekar ut brister i skolan och en förändrad arbetsmarknad som två troliga orsaker bakom den ökning av psykisk ohälsa bland barn och unga i Sverige de ser.

I dag kl 14.03 i P1 direktsänds en debatt från Kulturhuset i Stockholm plan 4 inför publik om hur ungas psykiska ohälsa kan mötas bättre.

Referens:
Potrebny T. et al, Temporal trends in adolescents' self-reported psychosomatic health complaints from 1980-2016: A systematic review and meta-analysis, PLoS ONE 12(11): e0188374. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0188374

Wikman S, Unga mår allt sämre - eller? Rapport från Mind, Länsförsäkringar & Högskolan Gävle, 7/6 2018.