Sjukvård och migration fortsatt i topp för väljarna

1:39 min

Sjukvård, migration och skola hamnar i topp när väljarna 100 dagar inför valet får peka ut sina viktigaste frågor. Det är samma frågor som hade tätpositionen förra året. Det visar en mätning från opinionsföretaget Novus.

– Sjukvård och skola brukar alltid ligga i topp, det är invandring som har växt under den här mandatperioden. Med tanke på hur mycket det är i fokus i debatten nu så är det inte förvånande att den ligger så pass högt, säger Novus opinionsanalytiker Liza Pettersson.
 
När väljarna själva spontant får ange vilka politiska frågor de tycker är viktigast, så hamnar sjukvården på första plats. 20 procent anser att det är en av de mest angelägna frågorna, enligt undersökningen från Novus.

Det är en lägre andel än för ett år sedan, då 28 procent såg sjukvården som en av toppfrågorna.
 
På andra plats kommer invandring och migration, med 19 procent (22 procent för ett år sen).

Men det finns skillnader. Det är bland kvinnorna som flest pekar på sjukvården, medan det bland männen är flest som pekar på migration.

Och så finns det skillnader beroende på vilket parti man sympatiserar med. 

Hela 64 procent av Sverigedemokraternas väljare nämner migration som en av de viktigaste frågorna.

Bland Moderatväljarna nämner 13 procent migration som en av de viktigaste frågorna, medan siffran bland de Socialdemokratiska väljarna endast är sju procent.

– Invandringsfrågan är en sån fråga som hamnar i topp egentligen bara på grund av att i princip en majoritet av SD-väljarna tycker att den är den viktigaste, säger Liza Pettersson. 
 
Miljö, klimat och integration, och även ekonomi och lag och ordning, hamnar längre ned på listan över de viktigaste frågorna.

– Som det ser ut på listan nu så gynnas inte Alliansen. Frågorna som Alliansen, och framför allt Moderaterna, har högst fötroende i, som lag och ordning och ekonomi, de kommer först på tionde nionde plats, säger Liza Pettersson.   

Mätningen gjordes mellan den 3 och 8 maj, 1 018 intervjuer genomfördes.