Regeringen satsar miljarder på hamn och järnväg

Regeringen vill bygga en ny järnväg mellan Göteborg och Borås och även satsa på att öka kapaciteten i Göteborgs hamn och se till att större fartyg kan anlända till hamnen.

Det är två delar av den nationella transportplanen som i dag presenteras på en presskonferens i Göteborg idag. Karolina Skog är miljöpartist och miljöminister.

– Vi har lyssnat på Västsverige, som varit tydliga med att sträckan Göteborg-Borås är viktig för den här delen av landet, säger hon.
 
Bygget av ny järnväg mellan Göteborg och Borås är en del av bygget av nya stambanor för höghastighetståg.

Regeringens mål är att nya stambanor ska byggas mellan Stockholm och Göteborg och Stockholm och Malmö.

Utbyggnaden ska ske så snabbt som ekonomi tillåter och det pågår nu diskussioner med oppositionen för att hitta en finansieringslösning för det totala bygget, enligt regeringen.

I Trafikverket förslag till nationell transportplan fram till 2029 fanns inte sträckan Göteborg till Borås med, men regeringen väljer nu att ändå lägga in den i planen.

Den inledande satsningen är på 3,8 miljarder kronor och planerad byggstart är 2024, men när det ska vara helt färdigbyggt är inte klart.

Regeringen vill nu också att hamnen i Göteborg, som är viktig för industrin i Västsverige, ska byggas ut.

Där satsar regeringen 1,25 miljarder. Det handlar bland annat om att påbörja farledsfördjupning ut från hamnen.

Planerad byggstart också 2024.