Första steg mot körförbud för dieselbilar

2:20 min

I Tyskland infördes den gångna veckan de första körförbuden för dieselbilar som inte uppfyller avgasnormen Euro 6.

Den omstridda åtgärden gäller korta sträckor i Hamburg men ses som det första steget mot kommande körförbud i fler tyska städer för att minska utsläppen av hälsofarliga kväveoxider.

– Det är ett marginellt steg men ändå i rätt riktning, säger en Hamburg-bo som välkomnar körbudet på Max-Brauer-Allee.

Kritiker talar om symbolpolitik som gör mer skada än nytta.

– Omvägen man tvingas ta är längre än sträckan som är spärrad för dieselfordon som inte uppfyller den högsta standarden, Euro 6, säger en kvinna.

Här handlar det om två korta vägsträckor. På den ena, som är knappt 600 meter lång, är nu både dieselbilar och diesellastbilar förbjudna och en drygt 2 kilometer lång sträcka är enbart spärrad för dieseldrivna lastbilar.

Hamburg är först ut sedan den högsta förvaltningsdomstolen tidigare i år gav grönt ljus till att införa lokala körförbud för att minska utsläppen av giftiga kväveoxider. I ett 70-tal tyska städer överskrids gränsvärdena kontinuerligt sedan flera år.

Nyligen ökade trycket när EU-kommissionen beslutade att dra Tyskland och ytterligare fem länder inför domstol för att de fortfarande bryter mot reglerna för luftkvalitet som gäller sedan 2010.

Med hänvisning till bensinens klimatskadliga utsläpp har bilindustrin med aktivt understöd av ansvariga politiker framhävt dieseldrivna fordon, som släpper ut mindre koldioxid.

Dieseln orsakar desto större utsläpp av hälsofarliga kväveoxider. Biltillverkarnas försäkringar om att det avhjälps med filter i avgassystemen visade sig i många fall vara en bluff.

2015 avslöjades först Volkswagen och sedan andra biltillverkare med att avsiktligt ha manipulerat systemen så att filtren inte var i funktion.

– Körförbuden hade lätt kunnat undvikas om inte bilindustrin hade fuskat med avgasreningen, säger Jens Kerstan, miljöminister i Hamburgs delstatsregering.

Miljöpartisten efterlyser också att regeringen i Berlin sätter hårdare press på biltillverkarna att gottgöra skadan genom att bygga om avgassystemen så att de verkligen uppfyller de krav som anges i specifikationerna.

Det är för dyrt och tidsödande hävdar bilindustrin och får stöd av förbundskansler Merkel och hennes partikamrater med ansvar för trafikfrågor.