Ny teknik hämtar arter från havets djup

0:45 min

Forskare har konstruerat en tryckkammare för att hämta upp fiskar och andra havslevande organismer från havets djup utan att de skadas på vägen upp.

På cirka 60 till 150 meter djup finns många fiskarter som är helt nya för vetenskapen. 

Nu hoppas man ändra på det genom att designa en tryckkammare som tillåter att man hämtar upp fiskar och andra djur härifrån, utan att riskera att deras simblåsa går sönder på vägen upp.

Själva tryckkammaren är en genomskinlig avlång 60 centimeters lång tub som ser till att trycket mot fiskarnas kropp är det samma som där de hämtades. Efter att de transporterats upp till ytan får fiskarna under några dagar sakta vänja sig vid det nya trycket, och kan sedan leva i akvarier här uppe på land.

Inom ramen för projektet "Hope for reefs", ett globalt initiativ för att utforska och återupprätta känsliga korallrevsmiljöer, hoppas forskarna nu bättre kunna studera och öka kunskapen kring arter i den här känsliga delen av havet.

Referens: Frontiers in Marine Science.