Grafik: SCB mäter partisympatier maj 2018

Statistiska centralbyrån presenterar idag sin senaste partisympatiundersökning.

Mätningen visar att ett riksdagsval i maj skulle ge regeringspartierna 32,6 procent av rösterna, Allianspartierna skulle få 38,6 procent. Sverigedemokraterna skulle få 18,5 procent och Vänsterpartiet 7,4 procent.

SCB anger att cirka 18 procent av väljarkåren är osäker.