KD-ledamot röstar med S om ensamkommande

1:10 min

Kristdemokraten Annika Eclund från Tibro går emot sitt eget parti i frågan om regeringens förslag att ge 9 000 ensamkommande en ny prövning.

KD som parti säger nej men Annika Eclund tänker rösta med regeringen i den här frågan vid torsdagens omröstning.

– Under den stora flyktingvågen år 2015 hade Sverige i princip öppna gränser. Om vi hade bedömt deras asylansökan vid den tidpunkten hade de flesta fått stanna eftersom de var barn. Men handläggningstiderna var vid detta tillfälle mer än ett och ett halvt år och flera hann bli vuxna och har nu fått avslag på sin asylansökan, skriver hon.

– Vi bär ett ansvar både för att så många kom till Sverige, och att de nu utvisas på grund av det bristfälliga mottagandet, skriver hon också.

Hennes val kommer inte att få någon avgörande betydelse eftersom S och MP sedan tidigare fått stöd av Centern.

Se hennes röstförklaring här intill.