Arbetsförmedlingen arbetar för att nyanlända ska få jobb

2:10 min

Invandring och integration är viktiga valfrågor enligt väljarna. På Arbetsförmedlingen jobbar man för att få nyanlända i arbete.

Av ungefär 1 200 nyanlända som är inskrivna i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag i Västerås har 182 fått jobb i år.

Detta enligt Anne-Charlotte Silvano, sektionschef för etableringsuppdraget på Arbetsförmedlingen som jobbar med nyanlända.

182 personer motsvarar ungefär 15 procent. Det är en bra siffra enligt Anne-Charlotte Silvano:

– Vi lyckas bättre och bättre. Däremot ser vi en utmaning när det gäller kvinnor för av de här 182 personerna är det bara 25 kvinnor som har gått i jobb.

När en nyanländ person fått uppehållstillstånd får han eller hon utbildning i hur det svenska samhället fungerar och i svenska av sin hemkommun.

Parallellt är arbetsförmedlingen ansvarig för att den nyanlända under två år antingen får ett jobb eller kommer så nära arbetsmarknaden som möjligt.

Mycket handlar om utbildning, enligt Anne-Charlotte Silvano på arbetsförmedlingen.