Nämndemän fuskar med sin ersättning

1:35 min

Nämndemän vid Sveriges domstolar fuskar med sin ersättning för inkomstbortfall, det visar en granskning från TV4:s Kalla Fakta.

Sveriges domstolar betalar årligen ut över 40 miljoner kronor i ersättning för inkomstbortfall till nämndemän som sitter i landets tingsrätter, hovrätter, förvaltningsrätter och kammarrätter.

TV4:s Kalla fakta har gått igenom alla ersättningar från 2011 fram till 2016 till de 273 nämndemän som fått ut mer än 2000 kronor för en dag. Granskningen visar att 40 procent av dem fått ut mer än de har haft i inkomst en vanlig dag.

En av de granskade nämndemännen har nu polisanmälts av sin egen tingsrätt efter att ha plockat ut en miljon i ersättning för inkomstbortfall under tre år, trots att han inte haft någon inkomst via sitt eget företag. Mannen hade uppgett en månadsinkomst på drygt 77000 kronor när han ansökt om ersättning för inkomstbortfall. Här blir han konfronterad av Kalla faktas reporter.

– Jag har inte lyft... Det ligger kvar i bolaget.

För några sekunder sedan sa du att har en lön på 77 000?

– Jag vill inte prata mer om det här.

Mannen är nu avstängd från sitt uppdrag som nämndeman och riskerar fängelsestraff i upp till sex år om han skulle dömas för grovt bedrägeri.

I ett annat fall har TV4 granskat en nämndeman med eget företag som enligt deklarationerna dragit in ungefär 100 kronor om dagen, men de dagar han varit i rätten har han lyft ersättning för inkomstbortfall på 2500 kronor.

Kalla fakta har talat med mannens chef, lagmannen Ylva Norling Jönsson som tycker att de borde ha kontrollerat mannens inkomster.

– Det är inte bra för förtroendet för nämndemannainstitutet och det är inte heller bra för förtroendet för domstolarna.