Tysk migrationsskandal växer

1:21 min

I Tyskland är den omstridda migrationsmyndigheten föremål för en växande politisk konflikt som riskerar att belasta förbundskanslern. Avslöjanden om fusk på regionalkontoret i Bremen håller på att svälla till en landsomfattande skandal och det hörs allt flera krav på en grundlig utredning.

Liberalernas ledare Christian Lindner meddelar att FDP kommer att ansöka om en särskild utredningskommission. Men för att den ska bli av behöver de stöd av flera partier.

Kommissionen skulle inte bara utreda händelserna i Bremen utan genomlysa alla nivåer inom migrationsmyndigheten och även det politiska ansvaret. Det leder ända in förbundskanslerns kansli där flyktingfrågan gavs högsta prioritet hösten 2015 och Merkels närmaste medarbetare blev ansvarig för att styra upp oredan som rådde när strömmen av flyktingar var som störst.

Varningsklockorna ringde redan då, när migrationsmyndigheten var helt oförberedd på den stora tillströmningen och måste anställa nya medarbetare på löpande band. De fick i uppdrag att beta av så många ansökningar så snabbt som möjligt. Att det ofta gick för fort bekräftas av de många överklaganden som i 40 procent av fallen leder till att ett förhastat nej omvandlas till ett positivt besked.

Kaoset beskrivs som en bidragande orsak till att förhållandena på regionkontoret i Bremen kunde pågå så länge utan att någon reagerade. Där godkände kontorschefen uppemot 1 200 asylansökningar utan närmare prövning. En förundersökning pågår om det handlar om en organiserad kriminell verksamhet. Den sparkade chefen hävdar att hon bara agerade för att hjälpa människor i nöd.

Nu ska även andra migrationskontor utredas där avvikande siffror väcker misstankar om oegentligheter.

Hård kritik mot migrationsmyndigheten och ansvariga politiker kommer såväl inifrån regeringspartierna som från oppositionen. Men det råder oenighet om hur frågan ska utredas.

En särskild kommission har större befogenheter men dröjer längre tid. Utfrågningar hos inrikesutskottet går fortarare men blir inte lika grundliga. Alternativ för Tyskland vill utnyttja tilfället för att vända ut och in på förbundskansler Merkels hela flyktingpolitik men får inte det nödvändiga stödet från andra partier.