Ökat bland män i åldern 60+

Fler fall av hiv vid östgränsen i Finland

2:01 min

I Finland ökar antalet hiv-fall vid östgränsen. Det är främst äldre män som smittas under resor till Ryssland.

– I det här området har det konstaterats många fall av hiv som personer har fått smittan i Ryssland, säger Pia Västinsalo och avser östgränsen i Finland.

Västinsalo arbetar på organisationen Hiv-point med frågor som berör resenärer och sexualupplysning.

I fjol konstaterades cirka 160 nya fall av hiv i Finland, vilket var lite lägre än för ett par år sedan. Men vid östgränsen har nya fall sakta men säkert uppdagats under de senaste åren.

– Finländarna reser mycket till Ryssland, speciellt från östra Finland, säger Västinsalo och tillägger att resenärer ofta verkar glömma bort att skydda sig då de har sex under resan.

Det är speciellt finländska män i åldersgruppen 60+ som har smittats vid resor österut.

För att komma åt det här ska Hiv-point besöka tre gränsstationer i östra Finland för att dela ut förpackningar med bland annat kondomer, ge information, erbjuda snabbtest för hiv och utbilda vårdpersonalen i hur de ska behandla det här ämnet med klienter. Också de som studerar för att jobba inom vården i framtiden ska få mer information.

Västinsalo påpekar att risken för att få hiv är betydligt högre i Ryssland än i Finland: hiv förekommer mer där.

- Vi vill öka människors kunskap om det här fenomenet och hur man kan skydda sig från hiv, säger Pia Västinsalo.

Hon är inte än så orolig att hon vill tala om en epidemi än, men det är ett allt vanligare fenomen.