Iran redo för urananrikning

2:42 min

Mindre än en månad efter att USA dragit sig ur kärnteknikavtalet, annonserar nu Iran att man gör sig redo för att öka sin kapacitet för urananrikning.

En formell begäran väntas överlämnas av Ayatollah Khamenei till atomenergimyndigheten idag samtidigt som Iran informerar atomenergiorganet IAEA i Wien om planerna.

Det rör sig än så länge om planer och förberedelser, men Iran har varnat världen att om Europa inte kan hålla kärnteknikavtalet vid liv, så kan Iran komma att återuppta sin urananrikning upp till 20%. Det vill säga den nivå man hade innan avtalet slöts.

Omvärldens oro har hela tiden handlat om möjligheten att Iran skulle skaffa sig kapacitet att anrika uran upp 90% - det är den nivå som krävs för att tillverka kärnvapen. Men i överenskommelsen som slöts, gick Iran med på att begränsa sin urananrikning till 3,6% och tillåta dagliga IAEA inspektioner – i utbyte mot ekonomiska lättnader och slopade sanktioner.

De som försvarade det avtal som USA drog sig ur den 8 maj, hävdade att kärnteknikavtalet var det bästa sättet att garantera att Iran inte skulle kunna skaffa sig kärnvapen på minst tio år. Om Europa nu inte kan upprätthålla avtalet och det faller ihop helt, finns inga garantier alls.

Iran anser sig ha gjort stora eftergifter i kärnteknikavtalet. Tungvattenreaktorn i Arak brukar nämnas som ett exempel på detta. Det tog 30 år att bygga den, men som en del av överenskommelsen, gick Iran med på att hälla cement i hjärtat av denna reaktor.

Vissa av de konservativa iranska opinionsbildare som var emot att göra eftergifter och lita på ett avtal med väst, sörjer denna reaktor och menar menar att Iran i dag inte har någon anledning att avstå från några planer. Inte ens kärnvapenambitioner.