Patent på havsorganismers gensekvenser - BASF äger hälften

2:12 min

De flesta patent på gener från marina arter ägs av privata bolag. Och där innehar kemigiganten BASF mer patent än alla andra företag sammanlagd.

När någon utforskar generna av en växt, ett djur eller en annan organism går det i vissa fall att söka internationella patent på enskilda gensekvenser.

Nu har en studie undersökt alla existerande patent på gener av marina organismer, alltså sådana som bara finns i havsmiljöer. Det visar sig att de flesta patent finns hos bara ett fåtal företag eller organisationer.
 
Totalt 84 procent av alla patent i studien ägs av företag. Kemiföretaget BASF med huvudkontor i Tyskland är dominerande. De innehar 47 procent. Företaget som äger näst mest har bara fem procent av patenten.

Just havsorganismer har ofta specialförmågor för att kunna överleva i utmanande miljöer. Därför kan de vara väldigt intressanta, förklarar Robert Blasiak vid Stockholms Universitet som är huvudförfattaren till studien.
 
– Dessa gener är väldigt viktiga för kommersiella tillämpningar. Det finns ett stort intresse från företag i biomedicinska industrin till exempel för att utveckla cancermediciner baserande på dessa gener, eller också i biobränslesektorn.
 
Den stora koncentrationen av patent hos ett företag kan vara problematiskt, tycker Robert Blasiak. Mest för att det innebär en stor koncentration av kunskap.

– Om BASF plötsligt skulle sluta forska kring havsorganismer – skulle det betyda att vi plötsligt gick miste om upptäckter, uppfinningar och fördelar de kan medföra? Det skulle vara bra om fler engagerade sig i forskningen på området.
 

Referens: Blasiak et al., Corporate control and global governance of marine genetic resources, publicerad 6 juni 2018 i Science Advances, doi: http://advances.sciencemag.org/content/4/6/eaar5237