EU kommer att skärpa regelverk för antibiotika till djur

1:08 min

EU har kommit överens om tuffare lagar för när antibiotika får ges till djur. Syftet är bland annat att minska bakteriers växande antibiotikaresistens. Antibiotika ska inte längre få användas i förebyggande syfte utan att klinisk undersökning gjorts på djuret, enligt nya regler som EU förhandlat fram. Samma personer ska inte längre få både förskriva och sälja medicinerna.

Antibiotika ska bland annat inte längre få användas i förebyggande syfte utan att klinisk undersökning gjorts på djuret. Veterinärer ska inte längre i samma utsträckning få både förskriva och sälja medicinerna.

Dessutom är tanken att utländska köttproducenter, som vill sälja till EU, tvingas respektera samma regelverk som europeiska bönder.

Fredrick Federley, europaparlamentariker från Centerpartiet, har deltagit i förhandlingarna.

– Jag är glad och nöjd att vi kommit så långt vi har kommit, även om jag velat gå ännu lite längre.

– Men vi tar tydliga steg framåt för att minska takten på antibiotikaresistens, för att förbättra villkoren för djur i hela EU och skärpa upp användandet av medicinering, säger han. 

Det så kallade veterinärmedicinpaketet har förhandlats i ett par år, men nu är kommissionen, regeringarna och EU-parlamentarikerna överens, berättar Fredrick Federley på telefon sedan han kommit ut från de stängda samtalen.

Vad han kallar en del radikala regelskärpningar lär väcka debatt, menar han.

– En veterinär kanske tjänar upp till hälften, eller mer än det, av sin lön varje månad på att man också säljer de mediciner man förskriver. Det kommer ge stora protester i de länderna. 

Kraven på utomeuropeiska länder som exporterar kött till EU kan också komma att utmanas inom ramen för olika handelsavtal, tror Fredrick Federley.

– Där kan det bli internationella protester definitivt, och det kan bli ett antal tuffa fajter. Men det kan inte bli så att vi i Sverige säger, att vi ska ha tuffa regler för att inte bidra till antibiotikaresistens.

– Vi får tuffa regler på Europanivå och sen börjar vi importera kött som är framtaget under ett ständigt paraply och regn av antibiotika säger Fredrick Federley, Centerpartiet.

Det nya regelverket ska nu godkännas formellt och tanken är att det ska träda i kraft senast år 2021.

Mer info om lagstiftningen:
https://ec.europa.eu/health/veterinary-use_en 

Kommissionens utkast på lagen: https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/files/veterinary/vet_2014-09/regulation/reg_part1_en.pdf