ATTENTATET PÅ DROTTNINGGATAN

I dag faller domen mot Akilov – men flera frågor återstår

2:20 min

I dag faller domen i Stockholms tingsrätt mot Rakhmat Akilov som står åtalad för terrorattentatet på Drottninggatan 7 april ifjol. Trots att Akilov har erkänt de flesta brotten återstår flera frågetecken.

Rakhmat Akilov är åtalad för brott mot 149 personer och har erkänt fem mord, ett hundratal mordförsök och ett stort antal brott mot målsägande där rubriceringen är ”framkallande av fara för annan”.

Men rätten har behövt ta ställning till fyra övergripande frågor:

  • Är brottet ett terroristbrott?
  • Vilka personer har utsatts för ett mordförsök?
  • Ska brottsoffren ges högre skadestånd än vad som är praxis?
  • Och vilken påföljd, eller straff, ska Akilov dömas till?

– Även om det är erkänt och alla betraktar det som att det egentligen bara skulle handla om han ska dömas till livstids fängelse eller inte så är det ju inte riktigt så. Det finns juridiska spörsmål, säger Johan Eriksson, som är Rakhmat Akilovs försvarsadvokat.

Den kanske viktigaste frågan är om Akilovs gärning hade kunnat skada Sverige som stat, vilket lagen kräver för att ett brott ska klassas som ett terroristbrott.

Exakt vad det kravet innebär konkret är delvis oklart, och här väntas dagens dom som är den första som rör ett fullbordat terroristbrott som riktats mot den svenska staten bli klargörande.

Vem som utsatts för mordförsök blir en av de frågor som rätten måste avgöra. Åklagaren och försvaret har olika syn på hur de påstådda mordförsöken ska bedömas i de fall där den målsägande inte träffats av lastbilen.

Målsägandebiträdena har argumenterat att terroristbrottet är särskilt allvarligt och drabbat de målsägande extra hårt.

I domen kommer rätten ta ställning till om brottsoffren och anhöriga till de som dödades i attentatet ska ges mer i skadestånd än vad som är normalt vid till exempel andra mord och mordförsök, vilket de målsägande har begärt.

– Det är ju ett helt unikt ärende i svenskt rätt och då är det såklart viktigt att fastställa ett belopp som även för framtiden kan vara prejudicerande, säger advokaten Elsa Svalsten, som företräder pappan till den 11-åriga flicka som dödades i attentatet.

En avgörande fråga, åtminstone för den tilltalade Rakhmat Akilov, handlar om påföljd och om han kommer dömas till livstids fängelse eller ges ett tidsbestämt straff.

Påföljden kan även bli viktig för Akilovs beslut att överklaga tingsrättens dom eller ej.

Domen meddelas i Stockholms tingsrätt klockan 13:00 den 7 juni.