Hivsmittad frias efter oskyddat sex

2:33 min

Det fanns ingen "konkret fara för annan" när en man med hiv hade oskyddat sex med en annan man. Mannen frias därför av Högsta domstolen.

En man med hiv, som utan att berätta om sin sjukdom hade oskyddat sex, frias av Högsta domstolen från misstankar om framkallande av fara för annan. Högsta domstolen konstaterar att eftersom mannen medicinerade och hade en välinställd hiv-behandling var risken för smitta minimal. 

– Det finns ett antal kriterier som måste vara uppfyllda för att en hivbehandling ska definieras som välinställd. Bland annat måste mängden viruspartiklar vara väldigt liten och man måste ha regelbunden kontakt med vården, säger Malin Bonthron, justitieråd i HD.

Efter att ha tagit del av ett antal expertutlåtanden och forskning på området konstaterar Högsta domstolen att smittoöverföring i det aktuella fallet inte varit särskilt sannolik.

– Det finns ett brett samförstånd bland experter, både i Sverige och utomlands, att smittsamheten hos en hivsmittad person som är välinställd i sin behandling är minimal, säger Malin Bonthron.

Vad innebär domen för framtiden?

– Den innebär att om man har en HIV-infektion men står på välinställd behandling så riskerar man inte att bli åtalad för framkallande av fara för annan om man har oskyddade samlag, säger hon. 

Enligt Farhad Mazi Esfahani, verksamhetsutvecklare på den ideella organistaionen HIV-Sverige, är domen efterlängtad. 

– Äntligen börjar de juridiska instanserna förstå det som medicinvärlden och vi har vetat i många många år, säger han. 

– Ser man det utifrån ett mänskliga rättigheter-persektiv är det en viktig markering av Högsta Domstolen. En sjukdom ska inte vara straffbar. Vi tycker domen är väldigt bra.  

Målsäganden smittades inte av hiv och den tilltalade mannen hade tidigare friats av både tingsrätt och hovrätt.