”Skolverket valde bort faktakunskaper”

1:28 min

För tio år sedan tog Skolverket bort kraven på faktakunskaper i kursplanen. Det menar två skoldebattörer, som skriver på DN Debatt att Skolverket medvetet förvanskat uppdraget.

För cirka 10 år sedan gav Alliansregeringen Skolverket i uppdrag att ta fram tydligare kursplaner.

På DN debatt i dag skriver skolexperten Per Kornhall och Isak Skogstad, högstadielärare och liberal debattör, att enskilda tjänstemän på Skolverket förvanskat sitt uppdrag – uppgifterna kommer från handlingar från Skolverket som man tagit del av.

– Det mest allvarliga är att en myndighet aktivt inte följer det uppdrag som politikerna gett dem, och de har missbrukat det här och utnyttjat att de fått ett stort handlingsutrymme, säger Isak Skogstad i P1 Morgon.

Han fortsätter:

– I en utvärdering så kritiserade lärarna det här men tjänstemännen som hade ansvar för att ta fram kunskapskraven såg till att vissa delar av kritiken raderades. Det kan våra dokument visa, säger han.

Resultaten blev att de nya kunskapskraven i kursplanerna blev otydliga och svåra att tolka, och i alla ämnen gynnas elever som är duktiga på att diskutera jämfört med dom som har faktakunskap, menar Isak Skogstad som nu vill att det här utreds.

– Vi tycker ju att Skolverket öppet måste redovisa hur det här kunde gå så fel, fortsätter Isak Skogstad.

Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson säger att man idag ser över kunskapskraven i kursplanerna tillsammans med lärare och forskare. Men vad som skett tidigare kan inte Peter Fredriksson svara på.

– Jag behöver ju naturligtvis gå tillbaka till myndigheten och föra en dialog med chefer och medarbetare om vad som hände för tio år sedan, säger Peter Fredriksson.

Är det något i det här som är nytt för dig?

– Ja, jag kände inte till den här rapporten som debattörerna refererar till i artikeln, säger Peter Fredriksson.