Ministrar får kritik av KU efter it-skandalen

1:38 min

De tidigare ministrarna Anders Ygeman och Anna Johansson får kritik av riksdagens konstitutionsutskott efter it-skandalen i Transportstyrelsen. KU menar samtidigt att Stefan Löfven bär det yttersta ansvaret för att rutinerna inte har fungerat.

Myndighetens it-upphandling gjorde att en entreprenör kom åt säkerhetskänslig information. Avslöjandet förra sommaren ledde till att inrikesminister Anders Ygeman och infrastrukturminister Anna Johansson lämnade regeringen.

KU har sedan dess granskat hur regeringen hanterat uppgifterna om upphandlingen. Det är utskottets mest omfattande ärende på många år.

Både Ygeman och Johansson får kritik för att informationen om it-upphandlingen inte spreds i regeringskansliet.

– KU konstaterar att näringsdepartementet och justitiedepartementet inte varit tillräckligt samordnade, säger Andreas Norlén (M), KU:s ordförande.

Norlén uppger att KU anser att tillämpningen av rutinerna för informationsspridning i Regeringskansliet brustit.

– Som regeringschef har statsministern det yttersta ansvaret för att rutinerna inte fungerat, säger han.

Om Anders Ygeman skriver KU följande: 

”Granskningen visar att dåvarande inrikesminister Anders Ygeman förhållandevis tidigt blev informerad av sitt departement om det inträffade. Han bör då ha varit tillräckligt insatt för att förstå behovet av att följa utvecklingen och säkerställa att berörda departement och Statsrådsberedningen blev informerade. Justitiedepartementet, inte minst inrikesministerns statssekreterare, brast i dessa avseenden. Statsrådet bär ansvaret för dessa brister.”

Om Anna Johansson skriver KU följande: 

”Frågan om att Transportstyrelsen medvetet agerat på ett sätt som medfört risker för rikets säkerhet togs inte upp mellan henne och hennes dåvarande statssekreterare. Det är enligt KU uppseendeväckande. Ansvaret för den bristfälliga relationen dem emellan är statsrådets".

I en kommentar till TT skriver hon att det är bra att det gjorts en noggrann genomlysning.

"KU bekräftar den bild av händelseförloppet som jag och andra redogjorde för redan förra sommaren samt att den bristande informationsöverföringen inom och mellan departement som bland andra jag hade det yttersta ansvaret för och också får kritik för, inte i sak påverkat vare sig hanteringen eller utfallet", skriver hon.

KU konstaterar samtidigt att statsminister Stefan Löfven bär det yttersta ansvaret för att rutinerna inte fungerade.

”Som regeringschef och chef för regeringskansliet har statsministern det övergripande ansvaret för regeringens och Regeringskansliets arbete. Detta innebär att han bl.a. ansvarar för att Regeringskansliet dels har rutiner för informationsöverföring, dels att dessa rutiner fungerar. Utskottet kan konstatera att tillämpningen av rutinerna i detta fall har brustit. Statsminister Stefan Löfven bär det yttersta ansvaret för att rutinerna inte har fungerat”.

Försvarsminister Peter Hultquist får ingen kritik. Han har agerat rimligt enligt KU. 

KU kritiserar också den tidigare ministern Anna-Karin Hatt i Fredrik Reinfeldts regering. Hatt kritiseras bland annat för hur hon uttalat sig i KU. 

– Det har försvårat KU:s arbete, säger Björn von Sydow (S).

Centerpartiet reserverar sig mot utskottets ställningstagande i granskningen av förra regeringens agerande kring Transportstyrelsen och informationssäkerhet.