Juristen: Minimal chans att straffet ändras i hovrätten

2:26 min

Sverige har fått ett tydligare rättsläge när det kommer till terrorbrott, menar juristen Nina Löwenhielm när hon kommenterar domen.

Kommentar/analys: Detta är en kommenterande publicering. Sveriges Radio är oberoende och agerar inte i något politiskt partis, intresseorganisations eller företags intresse.