Riksdagen säger nej till vinstbegränsning

0:28 min

Riksdagen röstade ned regeringens förslag om en vinstbegränsning för skattefinansierade välfärdsföretag.

M, C, L, KD och SD röstade mot förslaget. S, MP och V röstade för. 

Förslaget hade inneburit att skattefinansierade välfärdsföretag inom skola och omsorg skulle vara tvungna att gå med på en vinstbegränsning för att få tillstånd. Syftet var att begränsa möjligheten för ägarna att ta ut vinst ur verksamheten.

Vården omfattades inte. En utredning har tillsatts om regler för hur skattemedel ska användas i vården. Den ska vara klar vid årsskiftet.

Riksdagsmajoriteten, de borgerliga och SD, uppmanar nu regeringen att i stället ta fram förslag på nationella kvalitetskrav för att åtgärda brister i både offentligt och privat utförd välfärd.