Sverige uppmanas förbättra arbete mot människohandel

1:15 min

I en ny rapport från Europarådet uppmanas Sverige att förbättra sitt arbete mot den ökade människohandeln i landet.

Antalet offer för människohandel i Sverige ökade från 150 till 225 mellan 2016 och 2017. Det visar en sammanställning som publicerades i februari i år av Nationellt metodstöd mot prostitution och människohandel (NMT) vid Länsstyrelsen i Stockholm.

– De här personerna utnyttjas framförallt för sexuella ändamål, men också för tiggeri och tvångsarbete, säger Kajsa Wahlberg som är nationell rapportör mot människohandel vid polisens Nationella operativa avdelning.

Av de 225 personer som identifierades under 2017 var 56 barn. Enligt Kajsa Wahlberg är dessa fallen svåra att utreda.

– I många fall när det gäller barn så inleds en förundersökning med anledning av en berättelse. Att då hitta stödjande bevisning i efterhand kan vara svårt. Vi ingriper nämligen direkt i de fallen och kan inte ägna tid åt spaningsarbete, säger hon.

Nu publicerar Europarådets expertgrupp på människohandel (GRETA), för andra gången, en utvärdering av Sveriges arbete mot människohandel. Den första genomfördes i maj 2014 och enligt rådet har det skett flera positiva förändringar sedan dess.

Bland annat beröms Sverige för att ha inrättat specialiserade polisenheter och ett nationellt stödprogram för offer för människohandeln. Sverige beröms också för att ha antagit en ny nationell handlingsplan mot prostitution och människohandel.

Men rådet ser också flera brister i Sveriges arbete. Bland annat kritiseras polisarbetet för att inte vara tillräckligt förebyggande.

– Jag kan hålla med om att vi inte är tillräckligt bra på att identifiera offer för tvångsarbete. Men där gör också myndigheter riktade insatser mot vissa branscher där man misstänker att det kan förekomma, säger Kajsa Wahlberg.

I rapporten konstateras att antalet utredningar, åtal och domar gällande människohandel är förhållandevis få i Sverige, speciellt de som gäller tvångsarbete och barnhandel. Rådet uppmanar därför svenska myndigheter att "undersöka och säkerställa" att alla fall av människohandel utreds ordentligt.