Nya spåret mellan Söderhamn och Kilafors kostar nästan en miljard

2:15 min

Det hittills största järnvägsbygget i länet har pågått sedan 2008 och har kostat nästan en miljard. Nu återstår bara det sista att göra för i oktober invigs den nygamla sträckan Söderhamn - Kilafors.

Vid årsskiftet börjar godstågen att rulla på tvärbanan från Söderhamn till Kilafors. Tanken med bygget är att avlasta Ostkustbanan så att man kan köra mer persontrafik på den.

– Vi följer tidtabellen för bygget och räknar med att vara klar i oktober då det kommer att vara en invigning, säger Magnus Gilljam, projektledare på Trafikverket.

Många boende har berörts av bygget. Vissa har fått lov att lämna sina fastigheter eftersom de ligger för nära järnvägen, andra har fått sin hus bullerskyddade på olika sätt.

– 95 procent av de som vi haft att göra med är nöjda och glada. De övriga får vi ha respekt för att de inte är nöjda, säger Magnus Gilljam.