När vården inte räddar liv

Expert: Äldre nekas livsavgörande vård

2:12 min

Äldre riskerar att diskrimineras i vården, och i onödan nekas livsuppehållande behandling. Det menar Yngve Gustafson, senior professor i geriatrik vid Umeå universitet efter att han tagit del av Ekots granskning av hur det slarvas med så kallade behandlingsbegränsningar.

Professor Yngve Gustafson känner igen problematiken som framkommer i Ekots rapportering.

– Det är väldigt vanligt är att patienter med Alzheimers sjukdom som får en lunginflammation inte ens får någon behandling, eller att en gammal kvinna på ett äldreboende som drabbas av vinterkräksjuka och snabbt blir uttorkad inte får någon dropp, utan i praktiken lämnas att dö, säger Yngve Gustafson.

Vad tänker du om det?

– Med mina 35 år som läkare på äldreboenden har jag definitivt erfarenhet att även människor med ganska svår demens kan ha en väldigt god livskvalitet.

Ibland tar läkare beslut om behandlingsbegränsning för en patient. Det innebär att patienten inte ska få vissa typer av livsuppehållande vård, eftersom läkare anser att behandlingen skulle göra mer skada än nytta.

Ekots granskning har visat på allvarliga brister i hur de här besluten hanteras.

Yngve Gustafson anser att problemen är extra stora för äldre patienter.

– Jag får en uppfattning att man gör det mer lättvindigt när någon är gammal. Att beslutet inte är lika viktigt, säger Yngve Gustafson .

Det gör att risken att ta ett felaktigt beslut, där exempelvis patientens livskvalitet inte vägs in, ökar, menar Yngve Gustafson.

Samtidigt finns många läkare som anser att man tar för få beslut om behandlingsbegränsningar, och att de besluten tas för sent.

Alltså att patienter skulle må bättre av att i ett tidigare skede slippa vissa typer av behandling, som ändå är utsiktslösa. Och visst finns det sådana fall, säger Yngve Gustafson.

– Men det här handlar om att vi under senare år fått en mer och mer tydlig förskjutning att människor som inte värderas, väldigt snabbt diskvalificeras från livräddande behandling, säger professor Yngve Gustafson.