Så vill regeringen stärka demokratin

1:49 min

Det finns flera hot mot demokratin, menar regeringen. Därför ska en ny strategi snart presenteras med åtgärder för att stärka det demokratiska systemet, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke i Ekots lördagsintervju.

– Vi står inför en rad utmaningar även om vi är en robust och stark demokrati.

– Vi har grupper i vårt samhälle som inte känner tillit, vare sig till andra människor och inte till våra institutioner. Som inte deltar i demokratiska processer, som inte röstar, säger Alice Bah Kuhnke.
 
Regeringen menar dessutom att antidemokratiska krafter som skapar polarisering nu påverkar demokratin. Liksom bristerna i det demokratiska samtalet, där hat och hot tar allt större plats.

Tidigare i veckan beskrev statsminister Stefan Löfven den hårda tonen i digitala medier som något som tystar, som kan leda till en döende demokrati.

Regeringen ger nu Sveriges kommuner och landsting uppdraget att förstärka arbetet med medborgardialoger.

Forum för levande historia ska arbeta för att sprida kunskap om faran när demokratin urholkas.

Dessutom stärks arbetet med att stödja journalister som utsätts för hat och hot.
 
– Vi behöver vara många som både får uppdrag, men också känner att det är vårt ansvar, att främja, försvara och förankra vår demokrati, säger Alice Bah Kuhnke.
 
De här åtgärderna som ni nu tillsätter, kommer de att kunna stoppa hat och hot?
 
– Nej, inte enskilt. Inte var och en av de här åtgärderna kommer att kunna stoppa hatet och hotet. Det är just det jag menar med att vi behöver vara många som känner ansvar.