Nato kräver mångmiljardsatsningar av sina medlemsländer

2:03 min

När Natos försvarsministermöte avslutades för en stund sedan stod det klart att det ska ska bli ett ännu tätare samarbete mellan Nato och EU.

Peter Hultqvist (S) är Sveriges försvarsminister.

– EU och Nato ska inte vara konkurrerande organisationer.

– Det är ju ett sätt att tillsammans öka den maximala styrkan och göra det som på olika sätt tillför maximala resurser så att man kompletterar varandra och gör varandra starkare.

Konkret handlar det om att EU och Nato ska jobba närmare varandra, om att Nato kräver mångmiljardsatsningar av sina medlemsländer i EU som ska gå till vägar, järnvägar, flygplatser och hamnar.

Bakgrunden är att det ska bli lättare att förflytta transporter med trupper mellan länderna. På sina håll i Östeuropa anses vägnätet vara mycket dåligt, och då behövs pengar. Pengar som bland annat nu ska komma från EU.

Det handlar också om att det ska bli lättare, rent administrativt att föra militärt materiel över gränserna.

– Ja, det leder ju till administrativa processer som kanske är onödigt byråkratiska och onödigt gammeldags och tar alltså extra mycket tid, säger Peter Hultqvist.

Så sent som igår, fattade den svenska regeringen beslut om ett avtal för de nordiska länderna att förenkla procedurerna - samma sak väntar nu inom Nato.

Vid mötet så balanserade också den amerikanske försvarsministern James Mattis, uttalandena från den amerikanske presidenten om att Natoländerna, gemensamt måste ställa upp på att lägga två procent av BNP på försvarsutgifter för att vara säker på att få hjälp från USA vid en eventuell väpnad konflikt. Enligt Mattis är flera länder på rätt väg.

Just frågan om pengarna lär nämligen bli en stor fråga på Natotoppmötet här i Bryssel om en dryg månad då den amerikanske presidenten Donald Trump tros upprepa sina krav om ökade försvarsutgifter för medlemsländerna.

Både Finland och Sverige som är särskilda partnerländer till Nato, Finland lägger jämförelsevis ungefär en och halv procent, och Sverige en procent på försvaret.